Over Leidsche Boys

DE GESCHIEDENIS

Het begon allemaal op 11 Maart 1922
Het waren de drie heren te heten: E. Velthuyzen, J. van Hoven en N. Boom die het plan bedachten om een eigen voetbalclub op te richten. Naar horen en zeggen bleken de heren oud leden van UVS te zijn en hadden het niet naar hun zin bij die club dus bedachten ze het plan om zelf een club op te richten en dat ging heten Hercules met de club kleuren paars en wit en zou starten met 3 elftallen en de contributie zou 25 cent worden. Later nog voor de start van de competitie had de KNVB laten weten dat de naam Hercules niet was goed gekeurd omdat er in Utrecht al een club was met die naam. Op een speciale vergadering werd toen besloten dat de naam vv Leidsche Boys zou gaan heten met de clubkleuren rood en wit zoals het nu nog zo is.

Het 1ste seizoen ( 1922-1923) verliep heel goed voor de vereniging.

Het 1ste elftal speelde in de 2de klas L.V.B. en eindigde toen op de 3de plaats.

Het 2de elftal eindigde iets lager en het 3de werd zelfs kampioen. Dit was een heel goed begin. Na 2 jaar werden we weer 3de met een gelijk aantal punten als L.F.C. 3 ( nu fc Boshuizen) en Lugdunum 2. Het was een hele spannende competitie. Het verliep als volgt. Lugdunum was uitgespeeld en L.F.C. moest nog een wedstrijd spelen tegen Leidsche Boys. Als L.F.C. won waren die kampioen. Won Leidsche Boys met 6-0 dan was Leidsche Boys kampioen. Het was echter een te zware opgave en het is dan ook niet gelukt. Er werd wel gewonnen met 1-0. G. Labordus, de linksbuiten van toen, scoorde het doelpunt. Lugdunum werd kampioen door een beter doelgemiddelde.

De 2de klasse bestond toen uit standaard elftallen en reserve elftallen. De standaard elftallen kregen bijna geen kans om kampioen te worden, daar de reserve elftallen van de grote verenigingen veel sterker waren. Daarom besloot het bestuur aan de L.V.B. te vragen om ingedeeld te worden in de 1ste klasse. Dit verzoek werd ingewilligd en wij gingen dus voetballen in de eerste klas L.V.B.

Na enige jaren aan de Roomburgerkade te hebben gespeeld, moesten we daar opbreken. We kregen een terrein aan de Maaldrift in Wassenaar. Het was wel lastig, want in die tijd ging er geen tram of bus. Men moest dus gaan lopen of op de fiets als men die had. Het verhuizen naar de Maaldrift bracht ook vele moeilijkheden met zich mee. Weer moest er een clubgebouw worden gebouwd en ook het terrein moest worden opgeknapt. Onder leiding van de heren Hanno en Nasveld is het ons ook weer gelukt een mooi clublokaal te bouwen en een goed terrein te krijgen.

Het terrein wat wij bespeelden, was het bijterrein van de vv S.N.A., een club van de Rijndijk. Het terrein was gehuurd met de conditie, dat wanneer S.N.A. werd opgeheven, Leidsche Boys de beschikking zou krijgen over hun terreinen. Na 2 jaar viel het doek voor de vereniging S.N.A. en vele leden werden lid van onze vereniging.

Inmiddels waren we gepromoveerd naar de 4 de klas K.N.V.B. Ook in die tijd kwam de verbinding met Den Haag tot stand.(de gele tram).

Het was aan de Maaldrift een fijne tijd. Voor de aanvang van de wedstrijden was alles prima in orde, de kleedkamers waren goed schoon en het terrein was altijd prima bespeelbaar. Dit hadden we grotendeels te danken aan de heer J. de Groot, die toentertijd voor alles zorgde. Ook aan deze mooie tijd kwam weer een einde, daar onze terreinen aan de Maaldrift in het uitbreidingsplan lag van Wassenaar. We gingen weer terug naar Leiden en kregen een terrein aan de Wassenaarseweg toegewezen, achter het academisch ziekenhuis. Ook daar was ons geen lange tijd beschoren en gingen we weer terug naar Maaldrift. Daar zijn we gebleven tot de 2de wereldoorlog uitbrak en onze terreinen, clublokaal en doelpalen in beslag werden genomen door de Duitsers. De heer Velthuyzen heeft toen een onderhoud aangevraagd bij de Ortz-Commandant om iets van onze spullen te redden en het lukte zowaar ook nog. In de oorlog lag voorlopig het competitievoetbal aan banden. Na de bevrijding kregen we een terrein toegewezen aan het zwarte pad en kon de vereniging weer gaan draaien.

Er is ons vanaf 1945 tot aan 1954 bitterweinig bekend over onze vereniging.
Wel is ons bekend, dat wij na de oorlog de K.N.V.B. hebben verzocht ons terug te plaatsen naar de L.V.B. 1 waar wij werden ingedeeld in de 2de klasse.

Wel was uit die periode bekend, dat verschillende leden hun dienstplicht vervulde in Indonesië. Het bestuur toentertijd trachtte met volle inzet tot een grotere ledenaantal te komen, wat aardig gelukte. De lagere elftallen werden ook toen weleens kampioen. In die periode, rond 1950, kwam er een contactcommissie die alle feestelijkheden verzorgde. Er kwamen uitgaansdagen met bussen, kaartwedstrijden, hengelwedstrijden etc. , etc.

De geest en de mentaliteit bij de mensen in het algemeen, was toen sportiever. Men had toen ook meer voor een ander over. Wij hadden toen als clubhuis het zaaltje, naast cafe van Melsen op de Beestenmarkt. Daar werd dan altijd fel gestreden met het kaartspel om de punten.

In 1954 had onze vereniging 125 leden, hiervan waren er 116 spelende leden inclusief junioren en aspiranten. Voor hun grote verdiensten van onze vereniging werden op de jaarvergadering de heren W. Veldhuyzen en H. Arnoldus tot ereleden benoemd. Het voorstel tot verhoging van de contributie van 2 cent werd door de ledenvergadering goedgekeurd.

Inmiddels waren we weer verhuisd naar de Boshuizerkade. L.D.W.S. ging spelen op het hoofdterrein van Docos en Leidsche Boys kreeg het terrein toegewezen met een bouwvallig hok om ons te verkleden en waar in de kantine de heer en mevrouw Ouwerkerk de scepter zwaaiden.

In 1956 nam het pupillenvoetbal een grote vlucht.
Ook Leidsche Boys kreeg hiervan zijn deel. De heer Maas, toentertijd onderwijzer aan de school in de Haverstraat, kwam met een heel schoolelftal naar onze vereniging. Onder zijn bezielende leiding werd onze jeugdafdeling steeds groter en kreeg Leidsche Boys een bekende klank in de voetbalwereld, vooral wat betreft de jeugd. Er werd in die tijd tegen grote verenigingen gespeeld o.a. tegen Zeebrugia, Goorland, Vuc en Xerxes.

In 1958 verliet de heer J. de Vink het bestuur, na jaren lang hard gewerkt te hebben voor onze vereniging. De ledenvergadering benoemde hem tot erelid. De heer Maas was bereid de opengevallen plaats in te nemen. In 1959 werd de heer Maas voorzitter van onze vereniging en een grote periode van bloei en werklust werd ingeluid.Huishoudelijk reglement en statuten werden gewijzigd en koninklijk goedgekeurd. Tevens werden er plannen gemaakt voor de bouw van een nieuw clubhuis en de tekeningen werden ingediend. Als deze goedgekeurd werden, zouden we het mooiste clubhuis hebben van alle verenigingen in Leiden, maar voorlopig hoorden we nog niets van de gemeente.Tijdens de ledenvergadering werden de heren A. v.d. Born en M. Ouwerkerk tot erelid benoemd.

In 1961 kwam V.T.L. bij ons op het terrein spelen.
Voorheen speelde deze vereniging aan de Lage Morsweg, maar door uitbreiding van het Academisch Ziekenhuis moesten ze daar vandaan.

Frits den Duyl kwam in 1962 als trainer bij ons in dienst. Het bestuur was van mening, dat het spelpeil omhoog moest. Voordien was er weinig of niets gedaan aan training en wedstrijden.
Tijdens de jaarvergadering werd de heer D. Gijzenij (Daantje) tot lid van Verdiensten benoemd.

De heer Maas trad in 1963 af als voorzitter en de heer C. van Berkel nam deze taak over. Deze werd gelijk al voor vele werkzaamheden gezet. Het verzoek om te mogen bouwen werd na 3 jaar door de gemeente afgewezen, maar eind van het jaar werden door de gemeente nieuwe plannen ingediend om te komen tot de bouw van kantines op alle velden. U weet wel, wat dat betekent. Het was werken, rekenen, vergaderen en eindelijk was de zaak tussen sportstichting en verenigingen beklonken en konden de tekeningen naar Den Haag gezonden worden voor goedkeuring. In september 1965 kregen we eindelijk bericht uit Den Haag dat de goedkeuring binnen was. Jammer genoeg moesten we met bouwen wachten tot de competitie voorbij was.

In mei 1966 werd alle hens aan dek geblazen. V.T.L.’ers en Leidsche Boyers gezamenlijk werken aan de kantine. Het was een plezierige tijd en toen in september de kantine gereed was, waren we trots op onze eigen prestaties. Nu pas kon ons verenigingsleven een goede aanvang nemen. Het was ook niet altijd makkelijk. Doordat nu 2 verenigingen van kleedkamers en kantine gebruik moesten maken, was het wel passen en meten om de kantine avonden en weekenden eerlijk te verdelen. Ook iedere keer, wanneer de kantine door een van de twee verenigingen was gebruikt voor hun club of trainingsavonden moest alles weer versjouwd worden. Inmiddels waren er mutaties gekomen in het bestuur en ook de heer F. van Duyl had te kennen gegeven, dat hij dit seizoen (1964/1965) voor het laatste was.

Het bestuur verzocht H. Heymans, die voor het 1de jaar bij ons speelde, ook de training op zich te nemen. De prestaties gingen omhoog en Leidsche Boys ging nu ook een woordje mee spreken bij het voetballen, getuige wel de promotie naar de 1de klas in het seizoen 1968/1969. Ook voor de heer Bekkering was het jammer dat wij degradeerden, omdat hij de training op zich had genomen, maar het jaar daarop seizoen 1970/1971 kwamen we weer terug, doch in het zicht van de haven bij een beslissingswedstrijd tegen Oranje Groen strandde wij weer. Ook andere elftallen, zoals het tweede en het vierde elftal, vierden hun kampioensfeest.

Sinds 1967 is onze jeugdafdeling met sprongen vooruit gegaan.
Het kan ook niet anders : goede prestaties op het voetvalveld, kampioenschappen, leuke clubavonden, spelochtenden en zaalvoetbal. Dit alles ook door toedoen van de heer Ravensbergen, die zich onvermoeid heeft ingezet en waarvoor het bestuur hem bij zijn afscheid van de vereniging benoemde tot lid van Verdienste.

En al die jaren draaide de contact-commissie dat het een lieve lust was.

Ook de laatste 10 jaar hebben “Ups en downs” gekend in onze vereniging.
In 1977 werd er nog een keer verhuisd. Dit maal bleven we op de Boshuizerkade. We kregen veld 7 toegewezen, waar we heden ten dagen nog huizen. Onder leiding van de toenmalige voorzitter W. Koolen werd in 1981 met medewerking van verschillende leden en belangstellenden, de voorkant van de kantine in een record tempo gerenoveerd.

Aan het einde van de zeventiger jaren werd ook Leidsche Boys geconfronteerd met de tot op heden moeilijke tijden. Vergaande besprekingen werden gevoerd met Oranje Groen teneinde een samewerking op lange termijn te bewerkstelligen. Hieraan werd echter zij het dan op het laatstee moment, geen gehoor gegeven.

Na al dit waren er nog een aantal hoogte punten te beleven zoals een aantal keer promoveren naar de 4de klasse met het hoogtepunt in het 80ste bestaans jaar het behalen van het kampioensschap in de 5de klasse A dat spannend bleef tot op delaatste speeldag en zelfs tot de laatste minuut van de laatste wedstrijd tegen Alphen. Daar scoorde Amor el Y akoubi in de 90ste minuut de 1-0 en dankzij de keeper bleef het daarbij en kwamen er zo 200 man het veld op gerend als het er al niet meer waren. Het feest erna duurde nog lang voort maar na 2 jaar degradeerde de Boys weer naar de 5de klasse om een jaar later weer te promoveren waar het beter was om in de 5de klasse te blijven daar we het jaar erop alweer degradeerde met maar 3 punten uit 22 wedstrijden. Al met al is Leidsche Boys meer een gezelligheids vereniging waar nog nooit is betaald en dat ook nooit zal gaan gebeuren.

Dit was een stuk dat we dankzij mevrouw R. Koolen konden plaatsen uit een boekje van het 60 jarig bestaan van Leidsche Boys wij danken haar hiervoor.

Sponsors

Wil jij spelen bij de gezelligste voetbalvereniging?

Leidsche Boys blijft waar het hoort; op Sportpark de Vliet 

De media zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest te speculeren over de toekomst van Leidsche Boys. Zou dit ons laatste seizoen zijn? Zouden we – al dan niet verplicht moeten verkassen? Het doet ons deugt te kunnen mededelen dat wij de komende jaren nog zullen blijven voetballen op Sportpark de Vliet! Als nieuw lid bent u dan ook van harte welkom bij onze – o, zo gezellige voetbalvereniging!

VV Leidsche Boys

Voorschoterweg 8C
2324 NA Leiden
Tel: 071 – 531 08 44
E-mail: info@vvleidscheboys.nl

Inschrijven nieuwsbrief

Website ontworpen en ontwikkeld door 

Scroll naar top