Leidsche Boys blijft voortbestaan aan de Vliet

Hierbij ontvangt u digitaal de Nieuwsbrief van voetbalvereniging Leidsche Boys. Deze nieuwsbrief bevat veel nieuwe en belangrijke informatie die voor alle leden en aanverwanten van Leidsche Boys bestemd is. Indien een medespeler van u deze brief niet ontvangen heeft, dan beschikt de vereniging niet over het juiste emailadres van diegene. Bij deze meteen het verzoek om dit door te geven aan het bestuur. Alvast onze dank daarvoor.

De reden dat wij deze Nieuwsbrief aan u toezenden heeft natuurlijk alles te maken met “Voetbal Vitaal”. Het omstreden plan van de Gemeente Leiden om het voetbal binnen de stadgrenzen van Leiden weer leefbaar en aantrekkelijk te maken zoals dat zo mooi wordt genoemd. Financieel gezonde verenigingen met meer dan 500 leden die maatschappelijk betrokken zijn op allerlei vlakken binnen de samenleving en die in staat zijn om de jeugd, die nu buiten Leiden voetbalt, terug te halen op de Leidse velden.

Op dit moment is er een soort serene rust wedergekeerd binnen de Gemeente Leiden als het om “Voetbal Vitaal” gaat. In de media hoor je heel mondjesmaat nog nieuws omtrent dit massaproject; want dat is het in werkelijkheid natuurlijk ook. GHC is inmiddels opgegaan binnen Leiden en Rijnland en eind april 2018 maken zij gezamenlijk de nieuwgevormde club bekend. Naar verwachting zal GOL Sport zich uit het competitieverband terugtrekken en is Roodenburg momenteel bezig met een doorstart. Veel consternatie en roering binnen de voetbalverenigingen alom dus.

Zoals iedereen weet is voetbalvereniging Leidsche Boys, door de gehele cyclus van “Voetbal Vitaal” tot nu toe, helaas ook niet ongeschonden uit de strijd gekomen. Door alle onzekerheden, nieuw geschetste scenario’s en een aanstaande verhuizing op komst, naar een ander complex, heeft er niet alleen toe geleid dat gehele elftallen zijn overgestapt naar andere verenigingen maar ook op individueel niveau hebben spelers de keuze gemaakt om naar een andere vereniging te gaan. Dit is een probleem dat nog steeds actueel is en dat proberen wij als bestuur zijnde een halt toe te roepen.

Het bestuur heeft de afgelopen maanden niet stil gezeten want er zijn wederom talloze gesprekken gevoerd met de Gemeente Leiden en andere voetbalverenigingen. Daarnaast hebben wij natuurlijk ook alle voorlichtingsavonden betreffende het zwembad, de ijshal en de sporthal bezocht en zijn alle Gemeenteraadsvergaderingen afgelopen door ons. Dit heeft geresulteerd in een pakket algemene kennis wat weer gebruikt en ingezet kan worden bij de onderhandelingen met de Gemeente Leiden.

Twee weken geleden heeft er opnieuw een gesprek plaatsgevonden tussen de Gemeente Leiden en het bestuur van Leidsche Boys. In dit gesprek ging het vooral om allerlei afspraken contractueel vast te leggen zodat dit voor beide partijen helderheid biedt en er duidelijkheid wordt gecreëerd. Dit was de agenda voor deze avond:

 • Aangaan nieuwe gebruiksovereenkomsten
 • Tekenen voor Bepalingen etc.
 • Huurovereenkomst clubgebouw
 • Onderhoudsdemarcaties goed regelen
 • Mogelijke gebiedsontwikkeling De Vliet bespreken
 • Bespreken kleedkamer en energie vergoeding
 • Overige zaken

Wij kunnen u mededelen dat wij na heel veel overleg, uitleg en discussie rond halftwaalf met een zeer goed gevoel huiswaarts gingen. Alle punten op de agenda zijn uitvoerig doorgesproken en daarnaast ook een x-aantal andere dingen zoals het rioleringssysteem rondom de kantine van Leidsche Boys, eventuele verplaatsingsmogelijkheden van het huidige kunstgrasveld, invulling van de andere sportcomplexen enz.

Wij hebben de belangrijkste punten eruit gehaald en hieronder op een rijtje voor u neergezet en daar waar nodig hebben wij enige toelichting schuingedrukt toegevoegd:

 • Alle nieuwe gebruikersovereenkomsten en de daaraan vastgekoppelde bepalingen zijn door beide partijen akkoord bevonden en vervolgens ondertekend.
 • De reeds bestaande huurovereenkomst tussen de Gemeente Leiden en voetbalvereniging Leidsche Boys wordt zonder restricties voortgezet onder de destijds geldende voorwaarden.
  • Hierdoor kunnen wij u ook komend seizoen het goedkoopste lidmaatschap van bijna heel Nederland aanblijven bieden.
  • In vergelijking met bijvoorbeeld VV Voorschoten scheelt het ruim 100 euro per jaar, want daar kost het lidmaatschap namelijk € 288,00 per seizoen.
  • Daarnaast moet men vaak bij andere verenigingen verplichte werkzaamheden gedurende een bepaalde tijd uitvoeren voor de vereniging.
 • Wij hebben de toezegging van de Gemeente dat Leidsche Boys voorlopig aan de Vliet verder kan exploiteren en dat misschien het honderdjarig bestaan aan de Vliet zelfs gehaald kan worden.
  • Dit scenario geldt als hockeyvereniging LHC Roomburg aan de Van Vollenhovekade 20 gevestigd blijft.
  • Momenteel zijn er wijzigingen in het structuurplan van deze wijk en bestaat dus de mogelijkheid om als vereniging zijnde te groeien zonder dat de club verplaatst dient te worden. De definitieve uitspraak hierover is begin juni 2018. Interne bronnen geven aan dat verhuizing naar de Vliet al géén optie meer is voor de vereniging.

Wij als bestuur zijnde zijn zeer verheugd u bovenstaande te kunnen mededelen, want wij dragen natuurlijk uw visie uit binnen al dit soort gesprekken.

De reden dat wij voor al deze mededelingen en het onderling bespreken ervan met onze leden géén Algemene Leden Vergadering hebben uitgeroepen ligt hem in het feit dat het bestuur dit zes weken van tevoren dient te bewerkstelligen en die tijd is eigenlijk op dit moment veel te kostbaar daarvoor. Want het einde van het seizoen komt alweer met schrede passen dichterbij.

Wij zijn daarom naarstig op zoek naar nieuwe leden die met ons de Victory Tour willen aangaan richting het 100-jarig bestaan van onze vereniging Leidsch Boys. Heeft u of weet u iemand in uw naaste omgeving die opgenomen zou willen worden binnen de “Familia” van Leidsche Boys onderneem dan meteen actie want elk lid telt nu op dit moment.

Ook willen wij u verzoeken om naar buiten toe uit te dragen dat Leidsche Boys nog steeds zeer actief is en dat wij de komende jaren gewoon als zelfstandige vereniging aan de Vliet zullen blijven. Daarnaast kunt u vermelden dat wij één van de gezondste voetbalverenigingen zijn op het financiële vlak, de gezelligheid hoog in het vaandel staat en dat de contributie zeer laag is.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Het bestuur

Wil jij spelen bij de gezelligste voetbalvereniging?

Leidsche Boys blijft waar het hoort; op Sportpark de Vliet 

De media zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest te speculeren over de toekomst van Leidsche Boys. Zou dit ons laatste seizoen zijn? Zouden we – al dan niet verplicht moeten verkassen? Het doet ons deugt te kunnen mededelen dat wij de komende jaren nog zullen blijven voetballen op Sportpark de Vliet! Als nieuw lid bent u dan ook van harte welkom bij onze – o, zo gezellige voetbalvereniging!

VV Leidsche Boys

Voorschoterweg 8C
2324 NA Leiden
Tel: 071 – 531 08 44
E-mail: info@vvleidscheboys.nl

Inschrijven nieuwsbrief

Website ontworpen en ontwikkeld door 

Scroll naar top